Opleidingen op maat

In mijn opleidingen leer ik mensen binnen bedrijven en organisaties omgaan met brandrisico’s op gebied van preventie door hen branden te laten voorkomen, maar ook op gebied van interventie door hen op te leiden in brandbestrijding. Verder wil ik hen vertrouwd maken met de kunst van het evacueren.

Elke organisatie of bedrijf heeft andere noden en risico’s. Misschien ben je wel verantwoordelijk voor het intern noodplan in een school of crèche of sta je in voor de 1ste en 2de interventieploeg in een openbare voorziening of in een bedrijf. Het is ook mogelijk dat je op zoek bent naar meer informatie over brandveiligheid/brandpreventie en kleine blusmiddelen.

De inhoud van de praktijkgerichte opleidingen wordt dan ook altijd in overleg samengesteld en houdt rekening met jouw specifieke behoeften en vragen.

De opleidingen richten zich tot alle functieniveaus in je organisatie en gaan van eenvoudige informatiesessies voor alle personeelsleden tot specifieke opleidingen voor bepaalde verantwoordelijken.

Wat mag je verwachten?

Het is mijn doel om personeel doeltreffend op te leiden, zowel theoretisch als praktisch. Zo leren je collega’s omgaan met brandrisico’s, niet alleen op het vlak van preventie, door hen te leren hoe brand te voorkomen, maar ook op het vlak van interventie, door hen op te leiden in brandbestrijdingstechnieken en -middelen. Tegelijkertijd wil ik hen vertrouwd maken met de kunst van het evacueren en de opvang van de brandweer en andere hulpdiensten.

Ik bekijk dus graag mee het intern noodplan, de actiekaarten brand en de brandrisico-analyse. Steeds zorg ik hier voor een concrete invulling en een realistische aanpak die werkbaar is in jouw organisatie. Ik ben er immers rotsvast van overtuigd dat opleidingen rond brandveiligheid enkel doeltreffend zijn als deze realistisch en op maat van de organisatie of het bedrijf gebracht worden.

Waar vinden deze opleidingen plaats?

De opleiding vindt plaats in je bedrijf: het personeel moet zich dan niet verplaatsen, wat een enorme tijdswinst betekent. Hierdoor kan de opleiding, indien gewenst, aan meerdere groepen per dag worden gegeven. Bovendien kunnen zo de correcte procedures ingeoefend worden in de gekende omgeving.

Hoe ga ik te werk?

In de woonzorgcentra waar ik mee samen werk, vertrek ik steeds vanuit hun intern noodplan en de actiekaart brand. De opleidingen gaan van zeer interactieve theoriesessies waarin de specifieke taken van elk personeelslid worden toegelicht en uitgebreid aandacht wordt gegeven aan preventie en interventie tot blusoefeningen in de praktijk, waarbij het belang van het gebruik van een brandhaspel niet mag onderschat worden. Hierbij wordt telkens rekening gehouden met het reeds afgelegde traject en met de specifieke vragen en wensen van het woonzorgcentrum.

Tegelijkertijd wil ik de cursisten vertrouwd maken met de kunst van het evacueren. De technieken die gebruikt worden bij een horizontale evacuatie, hoe evacueren tijdens de nachtshift met een minimale bezetting, opvang van de brandweer,… komen zeker uitgebreid aan bod. Dit kan allemaal gebeuren zonder de dagelijkse werking van je woonzorgcentrum te verstoren. Vaak kijken bewoners zelfs vanuit hun kamer of vanuit de polyvalente zaal toe op het praktijkgedeelte en waarderen ze het enorm dat er gewerkt wordt aan brandveiligheid. Ook de simulatieoefeningen qua evacuatie brengen de normale werking niet in het gedrang.

Het is tevens mogelijk om opleidingen specifiek voor het crisisteam te voorzien.

De opleidingen kunnen ingepland worden in functie van het bereiken van de beoogde doelgroep. Zo heb ik al meermaals avondopleidingen gegeven, specifiek voor het personeel van de nachtshift.

Net zoals bij vele andere organisaties bied ik ook hier rondgangen met het personeel aan. Zo kunnen we samen inspelen op de bestaande situatie, de aanwezig brandrisico’s, hoe evacueren, hoe compartimenteren,… Er kan gebruik gemaakt worden van concrete cases en simulaties.

De opleidingen kunnen buiten de werkuren ingepland worden. Hierdoor kunnen alle personeelsleden deelnemen zonder de werking te belasten.

Ook hier start ik vanuit het intern noodplan en actiekaart brand en geef ik graag voorstellen tot verbetering. De inhoud van de opleiding wordt steeds in overleg bepaald en speelt in op jouw behoeften en vragen. Dit kan gaan om een praktische kijk op de mogelijke brandrisico’s, de specifieke vaste blusinstallaties, brandveiligheid op de werkvloer, blusoefeningen, rondgang met praktijkgerichte cases, specifieke taken van de 1ste en 2de interventieploeg, hoe specifiek evacueren,…

Ik bied opleidingen op maat aan voor zowel leerkrachten, technisch personeel, evacuatieverantwoordelijken, preventiemedewerkers en directie als voor studenten of scholieren. Dit gaat van kleine blusmiddelen, actiekaarten brand, specifieke brandrisico’s in praktijkklassen tot brandveiligheid in het algemeen en op school of heel specifiek bijvoorbeeld in de woonsituatie of als voorbereiding om op kot te gaan.

Via infosessies of opleidingen neem ik de deelnemers mee in mijn visie hoe je een woning/appartement brandveilig kunt maken. Dit gebeurt steeds op maat van het publiek.