Vandaag is het internationale batterijendag!

Gepubliceerd op 18 februari 2024
Brandveiligheid Thuis - batterijen

Vandaag op internationale batterijendag wens ik graag een aantal zaken m.b.t. brandveiligheid en batterijen aan te halen.

Rookmelders met 10-jarige vaste batterij!

Voor wie me kent, zal het geen verrassing zijn dat ik deze blog gebruik om mijn oproep om steeds te kiezen voor autonome rookmelders met een 10-jarige vaste batterij te herhalen. De kwaliteit van een rookmelder hangt af van de kwaliteit van de optische cel. Door te kiezen voor rookmelders met een niet vervangbare batterij kan je nooit de levensduur van de rookmelders overschrijden. Met rookmelders met een vervangbare batterij loop je het risico om de levensduur van de rookmelder te overschrijden, batterijen niet tijdig te vervangen en ze komen ook duurder uit. 

Een batterij kan niet tegen een temperatuur lager dan 4° Celsius en hoger dan 38° Celsius. Hou hier dus rekening mee bij het plaatsen van rookmelders in bepaalde plaatsen van je woning.

Batterij e-sigaret

Zorg net zoals bij elk ander toestel met een batterij dat deze niet valt en dat de reservebatterij niet in contact kan komen met muntstukken of sleutels in je broekzak of handtas. Er bestaan beschermhoesjes om dit te voorkomen.

Powerbank

Let op bij het gebruik ervan. Er is een grote kans op beschadiging omdat deze overal mee naartoe genomen worden. Gebruik je powerbank niet als je schade vaststelt. 

Hoverboards

In 2018 deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een onderzoek naar 30 verschillende hoverboards. Alle geteste modellen werden brandonveilig bevonden. In 2019 publiceerde de Federale Overheidsdienst Economie de resultaten van hun onderzoek naar 10 modellen. Alle 10 vertonen een ernstig risico op brand. Laat dat hoverboard achterwege en geef je kinderen een skateboard of rolschaatsen.

Elektrische fiets

Ik blijf het zeggen: er is dringend nood aan onderzoek naar de kwaliteit van fietsbatterijen en de oorzaken van deze branden! 
Vorige week zei brandweer Londen dat ze een stijging zien van 78% van branden veroorzaakt door elektrische fietsen en elektrische steps in 2023 tegenover 2022.
In 2023 hebben 102 branden van een elektrische fiets de pers gehaald in Vlaanderen en Nederland. Voor dit jaar kom ik al op 11 branden. Het effectieve cijfer ligt ongetwijfeld hoger. Veel incidenten en branden zullen immers geen persaandacht gekregen hebben. Ondertussen zijn er al talloze gevallen geweest waar een elektrische fiets vuur vatte tijdens het opladen, wanneer de fiets gestald stond en tijdens het fietsen zelf. Het is dus van levensbelang dat er zeer snel een onderzoek komt naar de kwaliteit van de batterijen en naar de oorzaken van deze branden zodat we hieruit kunnen leren. 
Opmerking:
We hebben in België zo goed als geen statistiek m.b.t. brandveiligheid. Daarom tracht ik zelf van een aantal zaken cijfermateriaal te verzamelen. 

To do!

Controleer je batterijen en de bijhorende oplaadkabels nog eens. Laad enkel overdag op, nooit in je vluchtweg en doe het onder een hoorbare rookmelder. 

Bewaar batterijen best op kamertemperatuur. Lege batterijen bewaar je apart en breng ze regelmatig naar de gekende inzamelpunten of naar het containerpark. Bij de tijdelijke opslag bij je thuis, zorg dat de polen van batterijen niet met elkaar in contact komen. Bij 9V-batterijen is er vaak een afsluiter voorzien. Bij knoopcellen is dat niet het geval. Een stukje plakband kan je hierbij helpen. Je moet absoluut vermijden dat een knoopcel tussen de polen van een 9V-batterij komt.

Zorg ook dat er geen ander metaal in aanraking kan komen met de batterijen, bijvoorbeeld een muntstuk of staalwol. Hierdoor ontstaat kortsluiting en kan brand ontstaan. Bewaar batterijen dus ook niet in een metalen doos. 

In mijn boek ‘Brandveiligheid Thuis’ vind je meer info.