Oproep: check je brandblussers qua bluseenheid en rating!

Gepubliceerd op 12 november 2023
brandblusser niet geschikt

 

Ik schrok enorm toen ik nieuw geplaatste schuimsnelblussers van 6 liter in een bedrijf aantrof. 

De blusrating die deze blussers halen, zijn slecht 13 A. De minimumrating voor België voor blustoestellen, uitgezonderd voor privé-situaties, is 21 A. Daarom ontbreekt de vermelding ‘1’ (= 1 bluseenheid) op deze blussers.  

Ik kon en kan nog altijd niet begrijpen dat deze nieuwe schuimsnelblussers werden geplaatst. Hun bluscapaciteit stelt niets voor en wordt in België als onvoldoende beschouwd op de plaatsen waar brandblussers verplicht zijn. Deze moeten vervangen worden door correcte en ik bracht onmiddellijk de preventieadviseur en directie hiervan op de hoogte. Zij zorgden dat de technicus brandvoorkoming van de brandweer die hun dossier beheert, de installateur, de firma,… op de hoogte werden gebracht dat deze vervangen moeten worden. 

Uiteraard gaf ik ook mee dat als men nu correcte schuimsnelblussers gaat plaatsen, deze direct al fluor-vrije moeten zijn. Anders gaat het bedrijf volgend jaar bij de herkeuring van de blussers onverwacht het bericht krijgen dat ze vervangen moeten worden en zo onnodig kosten moeten maken.

Dit is voor mij de 1ste keer dat ik blussers, zonder vermelding van bluseenheid 1, aantref in België op plaatsen waar blussers verplicht zijn. Echter vrees ik dat dit nog op andere plaatsen kan gebeurd zijn.

De Benor-Apragaz-sticker op de blussers zegt niet dat het volwaardige bluseenheden zijn. Zo’n sticker bevestigt dat er controle is uitgevoerd maar niet dat het apparaat voldoet qua bluscapaciteit. Deze blussers mogen enkel verkocht worden aan particulieren.

Daarom doe ik een oproep naar de collega’s van de brandpreventiedienst van de brandweer, preventieadviseurs, directie, leden van interventieploegen, firma’s die blussers plaatsen, verantwoordelijken brandveiligheid,… check je brandblussers qua bluseenheid en rating! Maar ook geldt mijn oproep voor syndicussen, bewoners van appartementen, iedere brandweerman/-vrouw,… We lopen immers op het werk en in vrije tijdsmomenten heel wat blussers voorbij. 

Bluseenheid

Afhankelijk van de wetgeving en de risico’s in je bedrijf/organisatie worden het aantal bluseenheden bepaald. Het hangt dus af van de oppervlakte van de zones, aanwezige brandgevaren, type van werkactiviteit, maximum loopafstand tot het blustoestel,… 
Er moet dus een 1 staan op de 6 liter schuimsnelblusser of 6 kg poedersnelblusser.

Rating - blusvermogen

Het blusvermogen kan je ook aflezen op een brandblusser. Er bestaat een vaste rating om het blusvermogen of de capaciteit op brandklasse A (vaste stoffen) en brandklasse B (brandbare vloeistoffen) te testen in brandproefopstellingen. Het resultaat kan enorm verschillen. Hoe hoger het getal voor de A of B hoe hoger het blusvermogen.
Voor brandklasse A is het een opstelling van hout, die volgens vastgelegde maten, patroon, manier van aansteken, tijdstip van blussen,… beschreven is. Om snel een inzicht te krijgen, plaats je in gedachte een komma tussen de cijfers voor de A. Dit is de lengte die die blusser haalt voor de testopstelling van vaste stoffen, bijvoorbeeld  44 A is 4,4 meter, 34 A is 3,4 meter en 27 A is dus 2,7 meter. Je merkt dat er hier toch een groot verschil opzit. Het maximum wat behaald kan worden is 55 A.
Voor de test van de brandbare vloeistoffen (klasse B) maakt men gebruik van een ronde bak die gevuld is met heptaan en water. Ook hier liggen de verhoudingen, de opstelling, de manier van aansteken,… volledig vast. Bij deze cijfers moet je geen komma bijdenken maar denken in liters. Zo kan een blusser met een rating van 233 B 233 liter van die opstelling blussen, 183 B 183 liter en 89 B maar een 89 liter. Ook hier zijn er voor mij toch grote verschillen en dus een grotere of een eerdere beperkte bluscapaciteit. Het maximum wat behaald kan worden is 233 B.

Ik denk dat een aantal brandweermannen en -vrouwen die van mij opleiding hebben gekregen in de cursus brandweerman en later de B01 wel zullen herinneren wat ik hen toen vertelde: als je partner graag gaat shoppen en jij niet, laat dat dan niet merken. Ga mee en terwijl je partner kledij kiest en past, kijk je naar de blusmiddelen. Je kijkt naar de bluseenheid, de rating, permanente druk of drukpatroon,… Je partner waardeert dat je mee gaat, denkt dat je interesse hebt en ondertussen leer je bij. Een win-win-situatie voor iedereen. 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over brandblussers. Maar deze aangehaalde situatie mag zich niet meer herhalen. Het doet me weeral beseffen dat ik tijd moet maken om het allemaal neer te schrijven in mijn volgend boek over brandveiligheid op het werk. Mijn leidraad voor Brandveiligheid Thuis is er al even, maar aan de leidraad voor iedereen die mee wil zorgen voor een brandveilig(e) bedrijf/organisatie moet nog hard gewerkt worden.