Brandveilig wonen op maat en Fireforum Awards 2023

Gepubliceerd op 13 september 2023
Fireforum Awards 2023

Met mijn project ‘Brandveilig wonen op maat’ i.s.m. vzw De Hulster, de voormalige vzw Fides en vzw Huize Sint-Vincentius doe ik mee aan de categorie 'Brandveiligheid - sensibilisering en preventie voor de bevolking' van de Fireforum Awards. Ik ben benieuwd of ik de vakjury deze keer wel kan overtuigen.

In de 15 woningen van De Hulster, de 5 woningen van Fides en in 7 woningen van Huize Sint-Vincentius vond een aangepast opleidingsmoment met de bewoners en begeleiding plaats.
Via een interactief gedeelte in de vorm van een rondetafelgesprek werd er gewerkt rond bewustmaking en het belang van brandveiligheid, geluisterd naar en ingespeeld op de ervaringen van de bewoners en bespraken we de brandrisico’s van de desbetreffende woning en de mogelijke gevolgen ervan.

Samen zochten we dan telkens naar haalbare oplossingen om de brandrisico’s te verkleinen. Daarna gebeurde er een gezamenlijke rondgang in de woning. Zo bekeken we samen verder de brandrisico’s in de kamers en in de gemeenschappelijke delen, of er voldoende hoorbare en werkende rookmelders op de juiste plaatsen hingen, de eventuele handbrandmelders, brandcentrale, branddeuren, veiligheidsverlichting,… Telkens werd het nut ervan aangetoond.

We sloten af met een werkbaar vluchtplan met het belang van het sluiten van de deuren op weg naar buiten, verwittiging van elkaar, het bepalen van een geschikte verzamelplaats en de verwittiging en het belang van een goede opvang van de brandweer.

Elke woning ontving een exemplaar van mijn boek ‘Brandveiligheid Thuis’.

Indien nodig ontving de desbetreffende vzw een verslag met de aanpassingen die dienden te gebeuren. Ik ben dan ook zeer blij dat ik samen met deze 3 vzw’s heb kunnen zorgen dat elke woning voldoende hoorbare rookmelders heeft, de bewoners de kans op brand gaan verkleinen en weten wat te doen als ze er toch mee geconfronteerd worden.

Het waren 27 mooie en interessante namiddagen en avonden. Het heeft niet alleen een directe impact op de woningen en de bewoners. Verscheidene begeleiders hebben laten weten dat ze nu ook thuis meer rookmelders gaan plaatsen, deze maandelijks gaan ontstoffen, op bepaalde plaatsen gaan kiezen voor draadloos koppelbare rookmelders, ’s nachts geen toestellen meer gaan opladen,… 
Ik ben dan ook dankbaar dat we dit samen hebben kunnen realiseren en hoop dat brandveiligheid een vast agendapunt blijft op de bewonersvergaderingen.

Iedereen kan vroeg of laat geconfronteerd worden met brand. Sensibilisering is de eerste stap naar een brandveilige omgeving maar dit gebeurt veel te weinig. Laat staan dat het op maat van verschillende woonvormen gebeurt. Branden halen alleen het nieuws als het dramatisch afloopt. Als het te laat is dus! Gemiddeld sterft er elke 6 dagen iemand door een woningbrand in ons land. Vorig jaar eisten woningbranden in België minstens 76 doden en de materiële en psychologische gevolgen van een woningbrand zijn enorm.

Op 1 juni dit jaar eiste een brand bij een vorm van begeleid wonen van Kadans in Antwerpen 1 dode en 3 zeer zwaargewonden. Het zeer spijtige bewijs dat dergelijke projecten levensnoodzakelijk zijn. Het project zorgt ook voor een veiligere interventie voor de brandweer. Verwittiging en een goede opvang van de brandweer komen immers aan bod in het opleidingsmoment.