Aanpassing wetgeving m.b.t. rookmelders in Vlaanderen

Gepubliceerd op 5 maart 2023
Wonen Vlaanderen - rookmelders

Blijkbaar is er op 18/2/2023 een aanpassing gebeurd m.b.t. de rookmelderswetgeving in Vlaanderen. 

“Elke zelfstandige woning en kamerwoning is per bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld in artikel 3.1, §1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Een zolder of een kelder, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt of die een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is, wordt als bouwlaag beschouwd. Buiten de individuele woning is een rookmelder verplicht in elke ruimte voor gedeeld gebruik waarin zich een technische installatie bevindt. In deze paragraaf wordt verstaan onder technische installatie: een installatie met elektrische voeding of die warmte produceert en die vast verbonden is met het gebouw.”

Dit is terug te vinden in de Vlaamse Codex

Waar is deze uitbreiding van rookmelders nu van toepassing?

De vraag rijst direct bij mij voor welke woonvormen deze verbetering nu geldt? Want uiteraard is het van levensbelang dat er aan technische installaties hoorbare rookmelders hangen, ongeacht waar en hoe we wonen.

Dus ik zoek verder en kom uit op het nieuwsbericht van ‘Wonen in Vlaanderen’: 

“U bent nu al verplicht om rookmelders in uw woning te plaatsen. Ook in gemeenschappelijke ruimtes golden reeds verplichtingen. Sinds 18 februari 2023 is deze verplichting nog wat uitgebreid. Een rookmelder is nu ook verplicht in andere gemeenschappelijke delen van een gebouw dan de kelder of de zolder, als er zich daar een technische installatie bevindt. Zo wordt vanaf nu een rookmelder ook verplicht in bijvoorbeeld de inkomhal wanneer daar de zekeringkasten hangen, terwijl dat vroeger enkel verplicht was als diezelfde installatie in de kelder of op de zolder hing. Zo een technische installatie is vast verbonden aan het gebouw en heeft een elektrische voeding of produceert warmte. Voorbeelden van zo’n technische installatie zijn: zekeringkasten, boilers, verwarmingsketels, airco’s, omvormers fotovoltaïsche systemen,… Stopcontacten en lichtknoppen zijn geen technische installaties.”

Op de website van Vlaanderen vind je:

“In gemeenschappelijke delen van een gebouw is een rookmelder verplicht in elke ruimte voor gedeeld gebruik waarin zich een technische installatie bevindt. Een technische installatie is een installatie met elektrische voeding of die warmte produceert en die vast verbonden is met het gebouw. 
Als er zich op een andere verdieping nog een technische installatie bevindt in de gemeenschappelijke delen, dan is ook daar een rookmelder vereist. De rookmeldersverplichtingen gelden niet als de woning of het gebouw beschikt over een automatische branddetectie-installatie met centrale.”

Moet ik nu concluderen dat er voor een klassieke gezinswoning geen extra rookmelders nodig zijn en dat deze verplichting er nu wel is voor kamerverhuur, appartementsgebouwen, studio’s, gemeenschapshuizen, cohousing, woningdelen, kangoeroewonen, zorgwonen,…? 

Mijn conclusie

Voldoende hoorbare rookmelders en een afgesproken vluchtplan helpen om het aantal doden en gewonden door woningbranden drastisch te verminderen. Belangrijk is om alle risicoplaatsen te voorzien van een rookmelder, met uitzondering van locaties waar valse alarmen mogelijk zijn, zoals de keuken, de badkamer en plaatsen waar de temperatuur zakt tot 4°Celsius of stijgt tot 38°Celsius, bijvoorbeeld de kelder, de garage, de veranda en een onafgewerkte zolder. Op die plaatsen is uiteraard ook een risico op brand, dus moet een rookmelder in de nabijheid ervan geplaatst worden. Doe vandaag nog een veiligheidscheck, of een soort risicoanalyse, van je woning, waarbij je de mogelijke brandrisico’s bekijkt.

Zorg dat de rookmelders hoorbaar zijn in je slaapkamer en tijdens je diepe slaap. Bij twijfel kies voor koppelbare rookmelders! 

En ik heb het al ontelbare keren gezegd en moet het spijtig genoeg blijven herhalen: één rookmelder per verdieping is te weinig. Stel, je plaatst een rookmelder in de nachthal en er breekt brand uit in de slaapkamer van je kind. Het duurt dan tot de rook aan die rookmelder komt voor je verwittigd wordt. De rookmelder gaat te laat alarm geven.

Hopelijk zet mijn blog je aan om vandaag nog even de levensduur van je rookmelders te checken, deze tegelijk nog eens af te stoffen, na te gaan of je voldoende en hoorbare rookmelders hebt. En bespreek met je gezin of huisgenoten een vluchtplan.

Je vindt alle info in mijn boek ‘Brandveiligheid Thuis’.